ChicfyBolsos GuessY ChicfyBolsos Guess Guess GuessY GuessY Guess ChicfyBolsos Bolso Bolso Bolso v08nwmN

MUCHACHO & LOS SOBRINOS

ChicfyBolsos GuessY ChicfyBolsos Guess Guess GuessY GuessY Guess ChicfyBolsos Bolso Bolso Bolso v08nwmN

ChicfyBolsos GuessY ChicfyBolsos Guess Guess GuessY GuessY Guess ChicfyBolsos Bolso Bolso Bolso v08nwmN

Rumba CatalanaChicfyBolsos GuessY ChicfyBolsos Guess Guess GuessY GuessY Guess ChicfyBolsos Bolso Bolso Bolso v08nwmN

Són amics d’infància, compares i germans. La seva rumba s’ha gestat en celebracions de prometatge i casaments gitanos, convencions i concerts.
Són l’herència de Peret, el rei de la rumba, i també de grans noms com el Pescaílla, Chipén o Estrellas de Gràcia, per esmentar-ne uns quants.
El seu projecte fuig de mesclar la rumba amb altres pals; ens presenten una rumba catalana pura i autèntica, amb el “ventilador” com a pal de paller de les composicions. Fugen dels concerts tradicionals, fan juergas de temes propis i versions de clàssics de la rumba catalana en què, fins i tot, pot aparèixer algun ballador.
ChicfyBolsos GuessY ChicfyBolsos Guess Guess GuessY GuessY Guess ChicfyBolsos Bolso Bolso Bolso v08nwmNLa música que toquen en la intimitat d’aquesta comunitat gitana de Barcelona la traslladen als escenaris d’una manera desacomplexada i, a vegades, improvisada. És una manera autèntica de viure les seves juergas i festes.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Los Sobrinos /Rumba Catalana

LentejuelasVestidos Para Para LentejuelasVestidos Brillar Godustyle f7gIYyv6b


Gitanos catalanes, de Barcelona, de la calle de la Cera y de Hostafrancs. Son amigos de la infancia, compadres y hermanos. Su rumba se ha gestado en celebraciones de compromiso y bodas gitanas, convenciones y conciertos.
Son la herencia de Peret, el rey de la rumba, y también, de grandes nombres como el Pescaílla, Chipén o Estrellas de Gràcia, para citar algunos.
Su proyecto huye de mezclar la rumba con otros palos; nos presentan una rumba catalana pura y auténtica, con el “ventilador” como piedra angular de sus composiciones. Huyen de los conciertos tradicionales, ofrecen juergas de temas propios y versiones de clásicos de la rumba catalana en las que, incluso, puede aparecer algún bailador.
La música que hacen en la intimidad de esta comunidad gitana de Barcelona la trasladan a los escenarios de una forma desacomplejada y, a veces, improvisada. Es una manera auténtica de vivir sus juergas y sus fiestas.


---------------ChicfyBolsos GuessY ChicfyBolsos Guess Guess GuessY GuessY Guess ChicfyBolsos Bolso Bolso Bolso v08nwmN
ChicfyBolsos GuessY ChicfyBolsos Guess Guess GuessY GuessY Guess ChicfyBolsos Bolso Bolso Bolso v08nwmN

VIDEOS

Aquí podreu veure els darrers videos de Muchacho & los Sobrinos